Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

, Київ 07:46

Питання, які найчастіше задають

Моїй неповнолітній дитині–громадянці України необхідно самостійно подорожувати до України у супроводі третьої особи. Які супроводжувальні документи треба мати при собі окрім діючого проїзного документу дитини? 

 Така поїздка уможливлюється за дійсним проїзним документом дитини за нотаріально посвідченою згодою обох батьків дитини (один або два окремих документи), у якому вказується визначений маршрут поїздки і зазначається її часовий проміжок. Такий нотаріальний документ-згода батька (матері) підписується особисто у присутності консула України. За вчинення цієї нотаріальної дії справляється консульський збір у розмірі 217 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China» що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

УВАГА! У разі проживання у САР Гонконг/Макао Ви можете звернутися до офіційних властей цих Спеціальних адміністративних районів з проханням посвідчити Вашу заяву штампом APOSTILLE згідно з Гаазькою конвенцію про відміну легалізації офіційних документів, учасницею якої є Україна, що, відповідно, визнаватиметься Україною.

Я громадянка України. У мене народилася дитина від іноземця у КНР. Чи матиме моя дитина громадянство України і чи не впливатиме це на можливість набуття громадянства батька моєї дитини?

Чи можна після цього вписати дані про дитину до мого закордонного паспорта?      

За Законом України «Про громадянство» діти, народжені від батьків,обоє або один з яких є громадянами України, набувають громадянство автоматично з моменту  народження. Для реєстрації факту набуття громадянства України Вам необхідно звернутися до Посольства з відповідною заявою (зразок заяви та додаткову інформацію розміщено на веб-сторінці Посольства http://china.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/citizenship/birth). На підставі поданих Вами особисто документів Посольство видає відповідну довідку. Законодавством України у випадку реєстрації громадянства України відносно дитини, інший з батьків (батько або мати) якої є іноземним громадянином, не передбачено обмежень стосовно юридичної можливості набуття такою дитиною громадянство іншої держави. В подільшому Вашій дитині оформлюється окремий паспорт громалянина України для виїзду за кордон (http://china.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport/registration)

Я на законних підставах проживаю у КНР. Термін дії мого закордонного паспорта України закінчується. Чи можу я його подовжити у Посольстві?  

Насьогодні консульська дія продовження терміну дії паспорту громадянина України для виїзду за кордон не вчиняється. Замість цього заявнику оформлюється новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон (http://china.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport/registration).

 

Я проживаю у КНР 5 років. Отримав дозвіл міграційних властей на постійне проживання. Чи необхідно зареєструватися у Посольстві? 

У разі залишення за кордоном де-факто на довготривале перебування за чинним законодавством України Вам необхідно оформити дозвіл компетентних органів України за місцем Вашої останньої реєстрації (прописки) відповідного дозволу на постійне проживання у КНР (ПМП). Ви можете подавати через консульський відділ Посольства (перелік вимог, довідкова інформація  та відповідна анкета для заповнення розміщено на Веб-сайті Посольства у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Оформлення ПМП».

За вчинення цієї консульської дії справляється консульський збір у розмірі 1750 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China», що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

По завершенню цієї процедури (як правило розгляд питання компетентними органами України триває до шести місяців) Ви маєте правило стати на постійний консульський облік у Посольстві. Для цього заповнюється заява-анкета, подаються необхідні документи (зразок заяви та довідкова інформація розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Реєстрація громадян України». За вчинення цієї консульської дії справляється консульський збір у розмірі 329 RMB на рахунок Посольства у «Bank of China», що підтверджується відповідною банківською квитанцією.

Я на законних підставах проживаю у КНР. При поверненні до КНР з України під час проходження прикордонного контролю працівники АДПСУ України звернули увагу на те, у моєму закордонному паспорті відсутня відмітка про узяття на консульський облік. Чи є це правовою вимогою? І що для цього необхідно зробити? Чи впливає це на реалізацію мною законного конституційного права під час виборчого процесу? 

Подача персональних даних громадян України до консульського підрозділу Посольства носить диспозитивний характер тобто Ви маєте можливість реалізувати своє законне право щодо реєстрації у Посольстві. Питання узяття на консульський облік носить характер вільного волевиявлення і не вимагає від Вас примусового виконання. Консульський облік може бути як постійним (для тих громадян, які оформили дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном) так і тимчасовий але з визнаним строком .  Водночас, подана Вами інформація Посольству щодо перебування на консульському обліку створює для Вас правові підстави для включення до Єдиного реєстру виборців, які передаються дипломатичними каналами до ЦВК України. Зразки заяв та довідкова інформація розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриках «Реєстрація громадян України», «Вибори», на Веб-сайті МЗС

Я набув(ла) громадянство КНР. Китайські міграційні органи анулювали дозвіл на постійне проживання у моєму закордонному паспорті і видали китайський паспорт.

Чи є правомірним подальший механізм моїх поїздок в Україну та повернення до КНР за закордонним паспортом України? Чи визнаватиметься Україною моє китайське громадянство, надане КНР без вимоги стосовно подачі довідки про вихід з громадянства України?

За законом України «Про громадянство України» особа–громадянин України, яка набула громадянство іноземної держави, перебуває у правових відносинах з Україною лише як громадянин України. Законний механізм поїздок такої особи на Батьківщину полягає у необхідності підтвердження на кордоні як свого українського громадянства, так і іншого документу, виданого китайськими органами влади як правової підстави-дозволу на в’їзд до КНР. Громадянство України за такою особою визнаватиметься Україною  доти, доки сама така особа не розпочне процедуру виходу з громадянства України (дивіться рубрику «Консульські питання» підрубрику «Оформлення процедури виходу з громадянства України». Цьому в обов’язковому порядку передує оформлення дозволу компетентних органів України на постійне проживання у КНР (див. підрубрику «Оформлення ПМП»)

Я вийшла заміж на іноземного громадянина у КНР. Чи визнаватиметься мій шлюб в Україні? Після реєстрації шлюбу взяла прізвище чоловіка. Чи потрібно мені отримувати новий паспорт?

 

 

 

Документ про укладення законного шлюбу між чоловіком та жінкою, зареєстрований у КНР, виданий місцевим органом КНР, має бути легалізований в МЗС КНР та у консульському відділу Посольства України в КНР (або нотаріальним штампом APOSTILLE у випадку видачі такого документу офіційними властями САР Гонконг або Макао). Такий документ і підтверджуватиме Ваш офіційний шлюб за кордоном. У разі наявності реєстрації (прописки) в Україні, тобто неоформлення Вами процедури ПМП (дозволу компетентних органів України на постійне проживання в КНР) та, відповідно, українського внутрішнього паспорта,– Вам необхідно починати з обміну саме цього внутрішнього паспорта за місцем реєстрації в Україні, а лише після цього Ви маєте право на отримання нового закордонного паспорта. УВАГА! Ця норма не стосується тих осіб, якщо Ви виявляєте готовність оформлювати ПМП у КНР через Посольство України.

Задля уникнення непорозумінь при перетині кордону (як тимчасовий засіб) Ви мате право пред’являти для проходження паспортного контролю разом з закордонним паспортом (в якому вказане дошлюбне прізвище) легалізований зазначений документ про одруження, виданий у КНР.   

Я на законних підставах перебуваю у КНР. У моєму закордонному паспорті відсутні вільні сторінки і МГБ КНР вимагає подання нового паспорта України для виїзду за кордон (УВАГА! Сторінка у двосторонньому аркуші

закордонного паспорта України, що містить відтиски, які переходять на цю вільну сторінку, не вважається заповненою!)

Які правові підстави, визначені на сьогодні чинним законодавством України для обміну закордонних паспортів в консульських установах України?  

У разі наявності вільних сторінок у Вашому закордонному паспорті та необхідності здійснення чисельних поїздок за кордон, за обгрунтованою заявою громадянам України може бути оформлений другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Особи, які оформили дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном, який видається МГБ КНР, означає лише надання КНР права іноземцю на перебування на її території без обмеження і жодною мірою не стосується поняття дозволу компетентних  органів України на постійне проживання за кордоном), особи, які перебувають на навчанні або перебувають на стажуванні чи відряджені з України з цією метою  тобто постійно зареєстровані в Україні і лише тимчасово перебувають у КНР на підставі дозволів міграційної служби КНР, а також особи, які постійно зареєстровані в Україні і на законних підставах тимчасово працевлаштовані у КНР за відповідними контрактами/трудовими угодами мають право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у консульському підрозділі Посольства України. Необхідна інформація та заява-анкета розміщена на Веб-сайті у рубриці «Консульські питання» у підрубриці «Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» (http://china.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/passport/registration).

За вчинення цієї консульської дії справляється відповідний консульський збір у розмірі 987 RMB Термін централізованого оформлення закордонного паспорта в Україні може зайняти тривалий час (приблизно 3 місяці).

Я громадянка України, перебуваю у КНР та постійно зареєстрована в Україні (маю внутрішній паспорт України). Маю намір розірвати шлюб, зареєстрований в Україні. До якого органу влади мені звернутися?    

Для розірвання шлюбу за взаємною згодою обох з подружжя подається заява до відділу актів цивільного стану громадян в Україні. У разі відсутності такої згоди, Ви маєте право подати відповідну заяву до суду за місцем Вашої реєстрації в Україні.

Мене цікавить режим в’їзду для громадян України до певних країн. 

 Актуальний режим в’їзду до країн світу Ви можете знайти на офіційному сайті МЗС України за таким посиланням

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/entering-foreign-countries)

Чи можна отримати візові вимоги України для громадян КНР? 

З відповідними візовими вимогами можна ознайомитися тут. Матеріал подається китайською мовою. 

中国公民办理赴乌克兰签证要求列表

 

Інформаційна брошура щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії

Інформаційну брошуру щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії можна завантажити тут.


Консульський відділ Посольства України в Китайській Народній Республіці
Керівник: Брайко Олександр Юрійович
Керівник Консульського відділу Посольства України у КНР
Адреса: КНР, м. Пекін, 100600, р-н Саньлітунь, вул. Дун Лю Цзє, буд.11. Переглянути на мапі
Телефон: (0086-10) 65326783
Факс: (0086-10) 65324014 (цілодобово)
Ел. пошта: emb_cn@mfa.gov.ua (з приміткою - до уваги консульського відділу).
Веб-сайт: www.mfa.gov.ua/china
Графік роботи:

Прийом громадян України

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця:10:00 — 12:00, 15:00 — 17.00

УВАГА! Громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі) обслуговуються поза чергою

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: потерпілі (втрата паспортних документів), ДТП, смерть, арешт, госпіталізація громадян України. У разі виникнення обставин екстреного характеру, що потребує невідкладного реагування зі сторони консульського відділу Посольства України в КНР, невідкладно телефонуйте за номером телефону у Пекіні (010) 65326359.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, середа, п’ятниця:            

10:00 — 12:00,15:00 — 17:00

Тел. (0086-10) 65324013.

Межі консульського округу:

Територія КНР (за виключенням м.Шанхай, провінцій Аньхой, Цзянсу, Цзянсі, Чжецзян, Фуцзянь, м.Гуанджоу, провінції Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуансі-Чжуанський автономний округ), Спеціальний Адміністративний район Сянган (Гонконг), Спеціальний Адміністративний район Аомень (Макао), Монголія.


Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу
Керівник: Немиря Максим Борисович
Т.в.о. Генерального консула України в Гуанчжоу, консул
Адреса: 510613, м. Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Тяньхебей, буд. 233,  кімната 1407. Переглянути на мапі
Телефон: (00 8620) 38773550 (консульські питання), Гаряча лінія (тільки у разі загрози життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (у разі надзвичайних ситуацій)
Факс: (008620)38773513
Ел. пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://guangzhou.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Влітку:

09:00 – 18:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Взимку:
09:00 – 19:00
Перерва: 12:00 – 14:00

Графік прийому громадян:

Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису:

Понеділок з 10:00 до 12:00

Вівторок з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00

Середа з 10:00 до 12:00

Четвер з 10:00 до 12:00

П'ятниця з 10:00 до 12:00

Тел.: (8620) 38773550 консульскі питання, електронна пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua

У неприйомний час консульська допомога надається у таких випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія (тільки у разі загрозі життю) ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України)

  

Межі консульського округу:

м. Гуанчжоу, провінції  Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсічжуанський автономний  район   

Примітки:

Прийом громадян з візових питань здійснюється з понеділка по пятницю з 10:00 до 12:00;


Генеральне Консульство України в Шанхаї
Керівник: Пономаренко Дмитро Георгійович
Генеральний консул України в Шанхаї
Адреса: W402, Sun Plaza, 88, Xian Xia Rd. Shanghai, China, 200336. Переглянути на мапі
Телефон: +86 (21) 62953195; Гаряча лінія: +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян)
Факс: +86 (21) 62953171
Ел. пошта: gc_cns@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://shanghai.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 - 19:00

Обідня перерва: 12:30 – 14:30 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Прийом громадян України: щоденно (крім вихідних) з 9.00 до 12.30 та з 15.00 до 17.30

Увага! Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису. Громадяни певних категорій (люди з інвалідністю, вагітні, тяжкохворі) обслуговуються поза чергою.

Прийом  іноземних громадян та осіб без громадянства: понеділок та четвер з 09:00 до 12:30 (прийом документів) та з 15:00 до 17:30 (видача оформлених документів та віз) 

Межі консульського округу:

м. Шанхай, провінції Аньхой, Цзянсу, Цзянсі, Чжецзян, Фуцзянь

Примітки:

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, ДТП, госпіталізація, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників. Гаряча лінія ГКУ в Шанхаї +86 13816318830 (цілодобово, прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України).