Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

, Київ 14:42

Ділове співробітництво

Ведення бізнесу в КНР

Базові рекомендації Посольства щодо започаткування бізнесу з

китайськими партнерами

 Зі стрімким розвитком сучасних технологій все частіше з’являються випадки ведення недобросовісної торговельно-економічної діяльності. З метою уникнення ситуацій, що можуть нанести збитків українським суб’єктам підприємницької діяльності рекомендуємо ретельно підходити до вибору надійного китайського партнеру.

При започаткуванні торговельних стосунків з китайським партнером рекомендуємо:

  • перевірити реєстрацію компанії та впевнитись, що компанія є діючою, має право займатись певними видами діяльності та має дозвіл здійснювати експортно-імпортні операції. Як правило, китайські компанії, що ведуть чесний бізнес, безперешкодно надають таку інформацію та не намагаються її приховати. Водночас, рекомендуємо звертатись до спеціалізованих юридичних установ або компаній, що здійснюють перевірку китайського бізнесу;

  • перевірити назву компанії на профільних форумах, впевнитись, що компанія не належить до так званих „скамерів”;

  • провести аналіз веб-сайту компанії, контактних даних менеджерів, з якими ведуться переговори. Необхідно враховувати, що Інтернет-сайти китайських компаній мають основну інформацію китайською мовою, а іноземна мова є опціональною. Слід також відмітити, що співробітники компаній, що ведуть недобросовісну діяльність, використовують видумані імена для легкості спілкування, а також електронну пошту, що має нефірмовий домен;

  • особисто відвідати компанію та її виробничі потужності, перевірити якість продукції, що виробляється. Також в КНР існує можливість залучати для цього спеціальні комерційні установи, що надають такі послуги, а також контролюють відвантаження товару в порту. Слід також враховувати, що декларуючи намір приїхати до КНР, чесний партнер завжди з розумінням сприйме це та всіляко сприятиме здійсненню візиту;

  • отримати аналогічні комерційні пропозиції від інших китайських компаній, провести їх порівняльний аналіз та загальний аналіз цін у регіоні;

  • при укладанні договору зовнішньоекономічної діяльності рекомендуємо впевнитись, що контактна інформація китайської компанії відповідає реєстраційній, в тому числі і адреса та ім’я уповноваженої юридичної особи, яка має підписувати договір ЗЕД, обов’язково передбачити вирішення спорів у арбітражі (у деяких випадках можна використовувати китайський арбітраж).

У випадку виникнення спірних питань під час ведення торговельної діяльності з китайським партнером, а також намірів української компанії звернутись до ПУ в КНР слід звернути увагу на таке:

Посольство не може давати юридичну кваліфікацію діям учасників зовнішньоекономічної діяльності як з української, так і з китайської сторони, офіційно приймати у провадження Заяви щодо скоєння злочину чи вчиняти будь-які інші юридичні дії, що належать до компетенції правоохоронних органів.

Посольство також не має юридичних підстав та повноважень впливати на китайські компанії щодо прийняття ними необхідного українській компанії рішення на стадії господарчої суперечки без юридичної кваліфікації дій сторін уповноваженими на це органами.

У ситуації виникнення господарської суперечки, для української компанії необхідним є вирішення питання згідно юридичної практики.

При наявності рішення арбітражу, передбаченого договором ЗЕД, на користь української сторони, відповідно до цивільно-процесуального законодавства КНР, для його виконання необхідним є звернення до Народного суду КНР середньої інстанції за місцем реєстрації та находження майна відповідача. При цьому, для супроводження судового процесу на території КНР необхідною є наявність виключно китайського адвокату.

У випадку, якщо українська компанія має на меті не лише вирішення господарської cуперечки, але й подання заяви про підозру у скоєні злочину контрпартнером, то повідомляємо, що відповідним компетентним органом, на який покладено обов’язки розслідування економічних злочинів визначено Міністерство громадської безпеки КНР. У разі бажання української компанії звернутись із офіційною заявою щодо злочину до МГБ КНР, необхідно визначити особу із числа громадян КНР, що буде представляти інтереси компанії у державних органах КНР, та подасть до МГБ КНР необхідні документи (заява, копії контракту ЗЕД, платіжних документів та ін.).

Також важливим є те, що до судових та центральних органів влади КНР необхідно подавати лише легалізовані копії документів. Відповідно до консульської практики, ці документи мають бути легалізовані у Посольстві КНР в Україні (подаються документи, їх завірений нотаріально переклад, легалізація якого зроблена через МЗС України у Посольстві КНР в Україні), оскільки лише у цьому випадку документи матимуть юридичну силу на території Китаю.

 

З 1 березня 2014 при реєстрації китайських компаній Адміністрація промисловості та торгівлі КНР видає Свідоцтво про право підприємницької діяльності (основний реєстраційний документ компанії) нового зразка.

На відміну від колишнього, нове свідоцтво орієнтоване по вертикалі.

На Свідоцтві про право підприємницької діяльності нового зразка зазначаються:

     -  реєстраційний номер компанії (注册 号);

     -  назва компанії (名称);

     -  тип компанії (类型) - компанія з обмеженою відповідальністю або акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю + вказівки на походження капіталу (якщо компанія з іноземним капіталом) та учасників компанії (наприклад, якщо це компанія з одним учасником, що є фізичною особою);

     -  ім'я та прізвище законного представника (法定 代表人) - це єдина особа, яка може виступати від імені компанії без оформлення довіреності;

     -  розмір статутного капіталу (注册 资本) - мінімальні розміри статутного капіталу були скасовані для більшості компанії, розмір статутного капіталу визначається статутом компанії;

     -  дата створення компанії (成立 日期) - датою створення компанії є дата видачі Свідоцтва про право підприємницької діяльності в реєстраційній організації;

     -  термін ведення діяльності (营业 期限) - зазвичай термін діяльності становить від 5 до 30 років;

     -  вид діяльності (经营 范围).

     В лівому нижньому куті документа знаходиться QR-код, який веде на сторінку компанії на інформаційному порталі Адміністрації промисловості та торгівлі КНР (тільки китайською мовою).

Завантажити зразок нового Свідоцтва можна тут.

Інформація для підприємців 

     Звернення вітчизняної компанії щодо отримання дипломатичного сприяння має бути надіслано на адресу Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, або ж на адресу Посольства України в КНР.

      Бізнес запити мають включати супровідний лист на бланку підприємства з підписом керівника, заповнену англійською (при можливості також китайською) мовою комерційну пропозицію ( Form_ComOffer), рекламно презентаційні матеріали тощо.

      У разі виникнення у Вас запитань, пропозицій чи зауважень просимо контактувати з Відділом з економічних питань Посольства (Радник – Сергієнко Андрій Анатолійович - andrii.serhiyenko@mfa.gov.ua, Перший секретар  - Степан Наталія Богданівна – natalia.stepan@mfa.gov.ua )

Організації сприння діловому співробітництву

Схема організації співробітництва із структурами в Україні і КНР, що сприяють залученню інвестицій та просуванню українського експорту. Схема розроблена та запропонована для обласних державних адміністрацій, обласних та міських рад, ініціаторів інвестиційних проектів, виробників/експортерів на базі існуючих контактів та поточної роботи Посольства із вказаними українськими та китайськими структурами (завантажити файл-11882.pdf)

  

 

Інвестиційний клімат в Україні

Інтернет портал про інвестиційні можливості в Україні http://ukraineinvest.com/ .

Матеріали про інвестиційний потенціал України, зокрема у сферах сільського господарства, машинобудування, інфраструктури, науки і техніки, освіти, а також історію і культурну спадщину нашої держави в електронній версії двомовного випуску видання VITWO "Invest in Ukraine", ініціативно підготовленого Посольством України у Китаї.

Огляд інвестиційної політики України, підготовлений організацією економічного співробітництва та розвитку ( http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-ukraine-2016_9789264257368-en#.WlRFTa6WY2w#page1 )

Онлайн-карта інвестиційних контактних пунктів України (за посиланням - https://goo.gl/bSM5VK)

Каталог експортерів м.Київ - Catalogue_Exporters_of_Kyiv_ukr-enga.pdf;

 Алгоритм просування українських інвестиційних пропозицій 

 Шляхи просування українських інвестиційних проектів в Китаї

за участі Посольства України в КНР

Підготовка і надання інвестиційних пропозицій
1. Ініціатору проекту рекомендується підготувати інформацію про інвестпроект за зразком, що додається. Зразок запропоновано платформою China Investment Promotion Agency (структура Мінкомерції КНР) (http://project.fdi.gov.cn). Пропозиція має бути складена англійською та/або китайською мовами (наявність китайської версії значно підвищує шанси розгляду заявки). 
2. Підготовлену відповідним чином пропозицію рекомендується надсилати на адресу Посольства України в КНР та/або «Українського дому» (бізнес-платформа в КНР, створена для сприяння ПУ в КНР у розбудові українсько-китайського економічного співробітництва). (www.uahouse.net) Зразок анкети завантажити
3. У разі проблеми з перекладом на китайську мову можна надіслати анкету російською мовою, яка буде перекладена на китайську Українським домом (УД) безкоштовно якщо ініціатор проекту надає право УД  розміщувати проект на різних площадках та представляти компанію в КНР для його просування. 
Розповсюдження інвестиційних пропозицій
1.Дві версії пропозиції (англійська та китайська) розміщуються в базі даних China Investment Promotion Agencyy на веб-сторінці агенції у розділі Outward Investments (китайські інвестиції для закордону) через реєстраційний портал ПУ та/або УД. Також вони розміщуються на веб-сторінках ПУ і УД. 
2.Додатково англійська та китайська версії пропозиції розміщуються в базі даних China Overseas Development Association (CODA), www.codafair.org.
3.Англійська та китайська версії пропозиції направляються до China Committee for Promotion of International Trade (аналог ТПП) для розміщення в базі-даних цього комітету.
4.При наявності в пропозиції назв китайських компаній, з якими ініціатор проекту має наміри встановити ділові стосунки для реалізації проекту, інвестиційна пропозиція передається у зазначену китайську компанію або у відповідну структуру Народного Уряду провінції, де розташована штаб-квартира компанії.
5.ДОДАТКОВО (у разі наявної можливості і виходячи із відповідних вимог потенційних інвесторів) інвестиційна пропозиція може бути передана на розгляд:

-         до Євразійського економічного фонду (фонд венчурного капіталу);

-         відповідної промислової асоціації КНР;

-         інших асоціацій КНР, що сприяють співпраці у сфері інвестицій (розміщення інформації, членство та послуги асоціацій регулюються згідно кожною асоціацією окремо). 

Просування інвестиційного проекту
1.При отриманні відповідної реакції від потенційного інвестора після розгляду інвестиційної пропозиції ПУ та/або УД направляють отриману інформацію українському заявнику для подальшого контактування з китайським інвестором. 
2.У разі необхідності отримання додаткових професійних консультацій, супроводження процесу передінвестиційних переговорів, презентації інвестпроекту на інвестиційних ярмарках, конференціях, форумах, заявник може на добровільній основі укласти комерційну угоду з «Українським домом», який має відповідні повноваження та досвід для виконання такої роботи в КНР.

Нові експериментальні зони вільної торгівлі (ЗВТ) в Китаї

     В якості одного із напрямів політики поглиблення економічних реформ керівництвом КНР розглядається підтримка та поширення позитивного досвіду розвитку так званих «зон вільної торгівлі» (ЗВТ).

     У цьому контексті китайський уряд здійснює заходи з поширення досвіду напрацювань експериментальної Шанхайської ЗВТ для прискорення реформ і лібералізації торговельно-економічних відносин, посилення відкритості, оптимізації урядових функцій і зміцнення ринкових інструментів розподілу ресурсів в інтересах формування нових механізмів та моделі розвитку економіки, орієнтованої на зовнішній світ.

     Пілотний проект ЗВТ у Шанхаї стартував у вересні 2013 р., який об'єднує території безмитної зони порту Яншань, безмитної зони міжнародного аеропорту Пудун, логістичного парку Вайгаоцяо і першої в Шанхаї зони вільної торгівлі Вайгаоцяо.

     На кінець березня 2015 року на території експериментальної ЗВТ зареєстровано 2438 нових компаній, а їх загальна кількість досягла 7392.

     Держрадою КНР затверджені Генеральні плани ще трьох нових пілотних зон вільної торгівлі - Гуандун, Тяньцзінь і Фуцзянь, а також програма подальшого поглиблення реформ і підвищення відкритості Шанхайської пілотної ЗВТ.

     За задумом, зазначені пілотні ЗВТ повинні слугувати реалізації стратегії «пояс і шлях» та стати піонерами у проведенні політики поглиблення реформ, відкритості та інноваційного розвитку, а напрацьований досвід «копіювати» і впроваджувати по всій країні.

     Ці зони працюватимуть за моделлю Шанхайської ЗВТ з метою тестування програми ослаблення контролю за валютними операціями і прямими іноземними інвестиціями. В той же час, уряд КНР має намір розширити Шанхайську ЗВТ, включивши до неї нові райони і галузі економіки. У результаті цього територія шанхайської зони збільшиться з 28 кв. км до 120 кв. км.

     У своєму розвитку нові ЗВТ використовуватимуть вигідність свого географічного положення. Приміром, Гуандунська зона реалізовуватиме програму економічної інтеграції з Гонконгом і Макао. Фуцзянь в основу свого розвитку вкладатиме спільний розвиток з Тайванем. Тяньцзінь почне працювати разом з Пекіном і провінцією Хебей.

     ЗВТ Гуандун займатиме загальну площу в 116,2 кв. км з розташуванням у містах Гуанчжоу, Шенчжень і Джухай, а також у їхніх околицях. ЗВТ Тяньцзінь займатиме територію в 119,9 кв. км в районі одного з найбільших китайських мегаполісів - міста Тяньцзінь. ЗВТ Фуцзянь займатиме землі площею в 118,04 кв. км у провінції Фучжоу.

     Експериментальні ЗВТ Китаю не є зонами міжнародної торгівлі і базуються на законах і нормативних актах КНР. Це їхня основна відмінність від традиційних зон вільної торгівлі (FTA - Free Trade Area), які регулюються угодами країн-учасників з наданням взаємних податкових преференцій на рівні країн.

     Для компаній-учасників бізнесу в ЗВТ введений спрощений порядок отримання реєстраційного свідоцтва, знижені вимоги до розміру і строків внесення статутного капіталу. Пакет реєстраційних документів можна подати у режимі «єдине вікно», що означає одноразове надання документів без додаткової паперової тяганини.

    Іноземним інвесторам дозволено відкривати в ЗВТ філії міжнародних банків (цією можливістю вже скористалися Cіtіgroup і DBS), дочірні страхові компанії з надання медичних послуг, інвестиційні компанії, а також деякі фінансові компанії.

    ЗВТ не є офшорною зоною у звичному розумінні. Для компаній-учасників торгівлі залишився традиційний корпоративний податок у розмірі 25%, але можна одержати відтермінування на його сплату. Знижені (але не скасовані повністю) імпортні мита на ввіз устаткування. Знижена (але не скасована повністю ) ставка ПДВ на  лізинг повітряного транспорту.

    Торгівлю в зонах можна здійснювати у особливій китайській валюті - офшорних юанях (CNH), що стає вільно конвертованою валютою в межах ЗВТ, і у такий спосіб компанії переміщують кошти через Free Trade Accounts (мультивалютні рахунки), які захищені від коливань курсу валют, а також заощаджують на конвертації валют. Є доступними позики в юанях для іноземних партнерів.  У ЗВТ Шанхай вже діє «офшорний юань», який емітується Банком Китаю (Гонконг), HSBC (Гонконг) і Standart Chartered Bank (Гонконг, Південний Китай).

   Перевагами ЗВТ для компаній-учасників є скорочення часу проходження митних процедур, спрощення документообігу для митних процедур, автоматизація доставки в межах митної зони і знижені мита.

   У ЗВТ також дозволено користування такими Інтернет-площадками як «Твіттер», «Фейсбук» і «Ютьюб», які закриті на материковому Китаї.

   Єдиним лімітуючим інструментом ЗВТ є Negatіve Lіst для іноземних інвесторів, створений для захисту китайських компаній від конкуренції, тобто в деякі галузі КНР не поспішає допускати іноземців. До іноземних компаній, що спеціалізуються на таких галузях, як сільське господарство, енергетика, тваринництво, будівництво (інші галузі, які підтримує китайський уряд і на які доводиться максимальна кількість державних компаній), можуть бути застосовані обмеження в ЗВТ - їм може бути відмовлено в реєстрації і відповідно в праві ведення господарської діяльності в такій зоні. Перед реєстрацією іноземної компанії в ЗВТ потрібно впевнитися, що сфера діяльності інвестора не включена в Negatіve Lіst.