Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

, Київ 01:41

Ділове співробітництво

Ведення бізнесу в КНР

Базові рекомендації Посольства щодо започаткування бізнесу з

китайськими партнерами

 Зі стрімким розвитком сучасних технологій все частіше з’являються випадки ведення недобросовісної торговельно-економічної діяльності. З метою уникнення ситуацій, що можуть нанести збитків українським суб’єктам підприємницької діяльності рекомендуємо ретельно підходити до вибору надійного китайського партнеру.

При започаткуванні торговельних стосунків з китайським партнером рекомендуємо:

 • перевірити реєстрацію компанії та впевнитись, що компанія є діючою, має право займатись певними видами діяльності та має дозвіл здійснювати експортно-імпортні операції. Як правило, китайські компанії, що ведуть чесний бізнес, безперешкодно надають таку інформацію та не намагаються її приховати. Водночас, рекомендуємо звертатись до спеціалізованих юридичних установ або компаній, що здійснюють перевірку китайського бізнесу;

 • перевірити назву компанії на профільних форумах, впевнитись, що компанія не належить до так званих „скамерів”;

 • провести аналіз веб-сайту компанії, контактних даних менеджерів, з якими ведуться переговори. Необхідно враховувати, що Інтернет-сайти китайських компаній мають основну інформацію китайською мовою, а іноземна мова є опціональною. Слід також відмітити, що співробітники компаній, що ведуть недобросовісну діяльність, використовують видумані імена для легкості спілкування, а також електронну пошту, що має нефірмовий домен;

 • особисто відвідати компанію та її виробничі потужності, перевірити якість продукції, що виробляється. Також в КНР існує можливість залучати для цього спеціальні комерційні установи, що надають такі послуги, а також контролюють відвантаження товару в порту. Слід також враховувати, що декларуючи намір приїхати до КНР, чесний партнер завжди з розумінням сприйме це та всіляко сприятиме здійсненню візиту;

 • отримати аналогічні комерційні пропозиції від інших китайських компаній, провести їх порівняльний аналіз та загальний аналіз цін у регіоні;

 • при укладанні договору зовнішньоекономічної діяльності рекомендуємо впевнитись, що контактна інформація китайської компанії відповідає реєстраційній, в тому числі і адреса та ім’я уповноваженої юридичної особи, яка має підписувати договір ЗЕД, обов’язково передбачити вирішення спорів у арбітражі (у деяких випадках можна використовувати китайський арбітраж).

У випадку виникнення спірних питань під час ведення торговельної діяльності з китайським партнером, а також намірів української компанії звернутись до ПУ в КНР слід звернути увагу на таке:

Посольство не може давати юридичну кваліфікацію діям учасників зовнішньоекономічної діяльності як з української, так і з китайської сторони, офіційно приймати у провадження Заяви щодо скоєння злочину чи вчиняти будь-які інші юридичні дії, що належать до компетенції правоохоронних органів.

Посольство також не має юридичних підстав та повноважень впливати на китайські компанії щодо прийняття ними необхідного українській компанії рішення на стадії господарчої суперечки без юридичної кваліфікації дій сторін уповноваженими на це органами.

У ситуації виникнення господарської суперечки, для української компанії необхідним є вирішення питання згідно юридичної практики.

При наявності рішення арбітражу, передбаченого договором ЗЕД, на користь української сторони, відповідно до цивільно-процесуального законодавства КНР, для його виконання необхідним є звернення до Народного суду КНР середньої інстанції за місцем реєстрації та находження майна відповідача. При цьому, для супроводження судового процесу на території КНР необхідною є наявність виключно китайського адвокату.

У випадку, якщо українська компанія має на меті не лише вирішення господарської cуперечки, але й подання заяви про підозру у скоєні злочину контрпартнером, то повідомляємо, що відповідним компетентним органом, на який покладено обов’язки розслідування економічних злочинів визначено Міністерство громадської безпеки КНР. У разі бажання української компанії звернутись із офіційною заявою щодо злочину до МГБ КНР, необхідно визначити особу із числа громадян КНР, що буде представляти інтереси компанії у державних органах КНР, та подасть до МГБ КНР необхідні документи (заява, копії контракту ЗЕД, платіжних документів та ін.).

Також важливим є те, що до судових та центральних органів влади КНР необхідно подавати лише легалізовані копії документів. Відповідно до консульської практики, ці документи мають бути легалізовані у Посольстві КНР в Україні (подаються документи, їх завірений нотаріально переклад, легалізація якого зроблена через МЗС України у Посольстві КНР в Україні), оскільки лише у цьому випадку документи матимуть юридичну силу на території Китаю.

 

З 1 березня 2014 при реєстрації китайських компаній Адміністрація промисловості та торгівлі КНР видає Свідоцтво про право підприємницької діяльності (основний реєстраційний документ компанії) нового зразка.

На відміну від колишнього, нове свідоцтво орієнтоване по вертикалі.

На Свідоцтві про право підприємницької діяльності нового зразка зазначаються:

     -  реєстраційний номер компанії (注册 号);

     -  назва компанії (名称);

     -  тип компанії (类型) - компанія з обмеженою відповідальністю або акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю + вказівки на походження капіталу (якщо компанія з іноземним капіталом) та учасників компанії (наприклад, якщо це компанія з одним учасником, що є фізичною особою);

     -  ім'я та прізвище законного представника (法定 代表人) - це єдина особа, яка може виступати від імені компанії без оформлення довіреності;

     -  розмір статутного капіталу (注册 资本) - мінімальні розміри статутного капіталу були скасовані для більшості компанії, розмір статутного капіталу визначається статутом компанії;

     -  дата створення компанії (成立 日期) - датою створення компанії є дата видачі Свідоцтва про право підприємницької діяльності в реєстраційній організації;

     -  термін ведення діяльності (营业 期限) - зазвичай термін діяльності становить від 5 до 30 років;

     -  вид діяльності (经营 范围).

     В лівому нижньому куті документа знаходиться QR-код, який веде на сторінку компанії на інформаційному порталі Адміністрації промисловості та торгівлі КНР (тільки китайською мовою).

Завантажити зразок нового Свідоцтва можна тут.

Інформація для підприємців 

     Звернення вітчизняної компанії щодо отримання дипломатичного сприяння має бути надіслано на адресу Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, або ж на адресу Посольства України в КНР.

      Бізнес запити мають включати супровідний лист на бланку підприємства з підписом керівника, заповнену англійською (при можливості також китайською) мовою комерційну пропозицію ( Form_ComOffer), рекламно презентаційні матеріали тощо.

      У разі виникнення у Вас запитань, пропозицій чи зауважень просимо контактувати з Відділом з економічних питань Посольства (Радник – Сергієнко Андрій Анатолійович - andrii.serhiyenko@mfa.gov.ua, Перший секретар  - Степан Наталія Богданівна – natalia.stepan@mfa.gov.ua )

Організації сприння діловому співробітництву

 Китайський комітет сприяння міжнародній торгівлі 

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

Китайський комітет сприяння міжнародній торгівлі (ССРІТ) створена у травні 1952 року. Членами ССРІТ є підприємства й організації, що представляють економічний і торговельний сектори Китаю. ССРІТ є найважливішою і найбільшою установою з розвитку зовнішньої торгівлі Китаю.

Функціональні завдання CCPІТ - підтримка функціонування і сприяння розвитку зовнішньої торгівлі, використання іноземних інвестицій, поширення сучасних іноземних технологій, проведення заходів щодо питань китайського й іноземного економічного і технологічного співробітництва в різних формах з метою сприяння розвитку економічних і торговельних відносин між Китаєм та іншими країнами і регіонами світу, а також з метою поглиблення взаєморозуміння між торговельно-економічними колами Китаю і інших країн світу, відповідно до політики Уряду Китайської Народної Республіки.

За схваленням Китайського Уряду з 1988 року CCPІТ також носить назву Китайської Палати міжнародної торгівлі (CCOІС).  CCPІТ-CCOІС приймає нових членів із числа підприємств з усієї території Китаю і сприяє розвитку торгівлі через свої функції, інформаційні консультації, виставки, правову допомогу тощо.

На даний час CCPІТ-CCOІС встановила торгово-економічні зв'язки з більше ніж 200 країнами і регіонами світу, уклала угоди про співробітництво з більш ніж 300 відповідними організаціями світу, а також разом з місцевими торгово-промисловими палатами створила спільні торговельні палати. Китайська Рада сприяння міжнародній торгівлі і Китайська Міжнародна торговельна палата має 16 закордонних представництв. На території Китаю CCPІТ-CCOІС має 50 територіальних підкомітетів у провінціях, 600 філій у різних районах і містах, а також 20 галузевих підкомітетів, таких як машинобудівний, електроннопромисловий, текстильний, легкопромисловий, сільськогосподарський, автомобільний, нафтохімічний, хімічний, металургійний, авіапромисловий тощо. Загальне число членів CCPІТ-CCOІС налічує майже 70 тисяч підприємств.

За роки свого існування ССРІТ створила 26 регіональних багато- і двосторонніх механізмів сприяння торгівлі, а також 24 двосторонніх підприємницьких рад.

Телефон: +86 010 88075000

Факс: +86 010 68011370

Webсайтhttp://en.ccpit.org/info/index.html

Emailchinatpc@ccpit.org

 

Китайська асоціація розвитку закордонної промисловості

China Industrial Overseas Development & Planning Association

(CODA)

Китайська асоціація розвитку закордонної промисловості (далі – CODA) – національна неприбуткова громадська організація, що підпорядковується Національній комісії з розвитку та реформ КНР. Створена 10 грудня 2004 року.

Основними функціями CODA є:

- сприяння просуванню китайських інвестицій на зовнішні ринки;

- залучення китайських компаній до участі в міжнародних проектах за кордоном;

- надання консультацій китайським організаціям щодо інвестиційних можливостей та кліматів іноземних країн;

- підтримання та розширення національної стратегії інвестування за кордон;

- надання сприяння державним установам КНР у формуванні інвестиційної політики Китаю, створенні відповідної законодавчої бази;

- проведення, на замовлення китайських організацій, досліджень щодо інвестиційного клімату та законодавства іноземних країн.

Почесним Головою CODA є Чжен Пейянь – колишній  член Політбюро Центрального комітету КПК, колишній Віце-прем’єр Держради КНР, Головою CODA є Чжан Гуобао – колишній Заступник Голови Національній комісії з розвитку та реформ КНР, колишній Директор (у статусі міністра) Національної енергетичної адміністрації КНР.

CODA спільно з Державним банком розвитку КНР, за сприяння Міністерства комерції КНР є організатором інвестиційного ярмарку „China Overseas Investment Fair”, що проходить щороку в м.Пекін (КНР), а також низки інвестиційних семінарів та форумів на території КНР.

Адреса: Room 1520-1524, Building 1, No. 25 Yuetanbei Street, Xicheng District, Beijing 100834, PRC

Телефон: +86 010 68391521, 63259011

Факс: +86 010 68391520, 63259012

Web - сайтwww.ciodpa.org.cn

Email: ciodpa@sina.com.cnyzxiao@codafair.org

Український дім

Компанія з розвитку торговельно-економічної, науково-технічної, культурно-гуманітарної та інформаційної співпраці України та Китаю. «Український дім» створено за сприяння Посольства України в КНР та спонсорської підтримки китайської телекомунікаційної корпорації «Сіньвей Телеком Ентерпрайз Груп» (Xinwei Telecom Enterprise Group).

Основні напрями діяльності :

 • розвиток і поглиблення зв’язків у торговельно-економічній, культурній, науково-технічній, освітній, туристичній та інформаційній сферах двох країн
 • створення платформи для спілкування і представництва країн з метою сприяння двосторонній співпраці та взаємодії на міжнародному рівні
 • сприяння пошуку інвесторів та бізнес-партнерів
 • надання консалтингових і супутніх послуг
 • висвітлення політичного, економічного, суспільного та культурного життя України і Китаю
 • популяризація досягнень української та китайської культур у світі

Адреса: м. Пекін, район Чаоян, вулиця Гунті Бей Лу 13, Міжнародний центр Шимао, будинок 1, кімната 1002  

Телефон: +86 10 84243676/8165/8166

Факс: +86 10 84243676/801

Web - сайтhttp://ua.uahouse.net/index.html

Emailinfo@uahouse.net 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ШОВКОВОГО ШЛЯХУ

Комунікаційна платформа між українським і китайським бізнесом.

Українська асоціація шовкового шляху – це B2B2G-майданчик для ділової та політичної взаємодії між Україною, Китаєм і країнами Європи, платформа для обміну ідеями, проектами та об’єднання ресурсів, глобальна мережа співпраці, яка об’єднує партнерів більш ніж в 25 країнах Європи та Азії, державно-приватне партнерство в реалізації знакових інфраструктурних проектів.

Місія та Цілі

 • Перетворення України в важливий транспортно-логістичний хаб, фінансово-діловий і торгово-економічний центр Східної Європи та Балтійсько-Чорноморського регіону в проекті “Один пояс, один шлях”
 • Зміцнення міжрегіонального економічного співробітництва та здійснення інвестиційних проектів
 • Пошук нових моделей взаємовигідного торгово-економічного міжнародного співробітництва
  • Двигун трансконтинентальної кооперації та міжрегіонального співробітництва;

Адреса: вул. Лейпцизька 2/37, оф.4, м. Київ, Україна

Телефон: +38 044 338 08 70

Web - сайтhttp://silklink.org/

Email:  info@silklink.org

 

Товариство українсько-китайської дружби

Засновники Громадської спілки «Товариство українсько-китайської дружби» почали свою діяльність у 2009 році у якості членів ділової ради «Україна-Китай» при Торгово-промисловій палаті України.

Напрямком діяльності є розвиток відносин між підприємствами України та Китаю в галузях IT- технологій, енергетики, вуглевидобутку, будівництва та культурного обміну.

У 2013 році за ініціативою китайської сторони була заснована та офіційно зареєстрована Громадська спілка «Товариство українсько-китайської дружби», головною метою якої є зміцнення економічних та соціально-культурних відносин між Україною та Китаєм.

Основними завданнями «Товариства українсько-китайської дружби» є:

 • Створення сприятливих умов для об'єднання активістів українсько-китайської дружби з метою обміну досвідом, реалізації економічного, творчого та наукового потенціалу членів Спілки;
 • Здійснення широкого культурного обміну та гуманітарного співробітництва з метою ознайомлення громадськості обох країн з досягненнями в різних областях економіки, з різними аспектами історії, культури та сучасного життя народів Україні та Китаю;
 • Всебічне сприяння широкому інформаційному обміну між людьми та громадськими об'єднаннями України і Китаю, наданню їм консультаційних послуг;
 • Здійснення виробничої та господарської діяльності через створені підприємства і госпрозрахункові організації, що володіють правами юридичної особи, для забезпечення виконання статутних завдань;
 • Залучення інвестицій для підтримки і розвитку Спілки як консультаційного, науково - методичного центру, а також для розвитку співпраці з громадськими та іншими структурами України та іноземних держав;
 • Організація фінансування проектів, програм у своїй галузі діяльності.

 «Товариство українсько-китайської дружби» надає професійні експертні послуги як комерційним, так и державним органам.

 

Адреса: пр-т Перемоги, 52/2, м. Київ, Україна, 03057

Телефон: +38 044 4 555 999

Факс: +38 044 4 555 999

Web - сайтhttp://www.uc-fa.com/

Email:  UCFAssociation@gmail.com

 

Асоціація «Українсько-Китайського Співробітництва»

(АУКС)

 Асоціація «Українсько-Китайського Співробітництва» є об’єднанням юридичних осіб, які встановлюють, підтримують, сприяють, заохочують або прагнуть до встановлення та розвитку відносин співробітництва між структурами, установами, організаціями, закладами та іншими юридичними особами України та Китайської Народної Республіки.

Асоціація не здійснює самостійної підприємницької діяльності, не засновує та не виступає співзасновником господарюючих суб’єктів.

Асоціація та її учасники не здійснюють ніяких узгоджених дій, які можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.

Цілі та завдання Асоціації

Основні цілі та завдання Асоціації передбачають розвиток та вдосконалення напрямків, форм та засобів масштабного взаємовигідного співробітництва України та КНР в найрізноманітніших галузях, таких як економіка та фінанси, освіта та наука, культура, спорт і мистецтво, а також в інших сферах за рахунок подальшого налагодження дієвої співпраці профільних українських та китайських структур усіх форм власності та видів діяльності, які не заборонені законодавствами обох держав.

Предмет діяльності Асоціації

Предметом діяльності Асоціації є допомога, координація дій та захист інтересів її членів у здійсненні ними господарської та суспільної діяльності, яка є наслідком співпраці між діловими партнерами-юридичними особами України та КНР.

Членство в Асоціації

Асоціація є вільною для вступу нових учасників.

Адреса: бул. Лесі Українки, 27/2, м.Київ, Україна, 01030

Телефон: +38 044 285 70 52

Web - сайтhttp://aucc.org.ua/uk/

Email:  aucc@aucc.org.ua

Інвестиційний клімат в Україні

Інтернет портал про інвестиційні можливості в Україні http://ukraineinvest.com/ .

Матеріали про інвестиційний потенціал України, зокрема у сферах сільського господарства, машинобудування, інфраструктури, науки і техніки, освіти, а також історію і культурну спадщину нашої держави в електронній версії двомовного випуску видання VITWO "Invest in Ukraine", ініціативно підготовленого Посольством України у Китаї.

Огляд інвестиційної політики України, підготовлений організацією економічного співробітництва та розвитку ( http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-ukraine-2016_9789264257368-en#.WlRFTa6WY2w#page1 )

 Алгоритм просування українських інвестиційних пропозицій 

 Шляхи просування українських інвестиційних проектів в Китаї

за участі Посольства України в КНР

Підготовка і надання інвестиційних пропозицій
1. Ініціатору проекту рекомендується підготувати інформацію про інвестпроект за зразком, що додається. Зразок запропоновано платформою China Investment Promotion Agency (структура Мінкомерції КНР) (http://project.fdi.gov.cn). Пропозиція має бути складена англійською та/або китайською мовами (наявність китайської версії значно підвищує шанси розгляду заявки). 
2. Підготовлену відповідним чином пропозицію рекомендується надсилати на адресу Посольства України в КНР та/або «Українського дому» (бізнес-платформа в КНР, створена для сприяння ПУ в КНР у розбудові українсько-китайського економічного співробітництва). (www.uahouse.net) Зразок анкети завантажити
3. У разі проблеми з перекладом на китайську мову можна надіслати анкету російською мовою, яка буде перекладена на китайську Українським домом (УД) безкоштовно якщо ініціатор проекту надає право УД  розміщувати проект на різних площадках та представляти компанію в КНР для його просування. 
Розповсюдження інвестиційних пропозицій
1.Дві версії пропозиції (англійська та китайська) розміщуються в базі даних China Investment Promotion Agencyy на веб-сторінці агенції у розділі Outward Investments (китайські інвестиції для закордону) через реєстраційний портал ПУ та/або УД. Також вони розміщуються на веб-сторінках ПУ і УД. 
2.Додатково англійська та китайська версії пропозиції розміщуються в базі даних China Overseas Development Association (CODA), www.codafair.org.
3.Англійська та китайська версії пропозиції направляються до China Committee for Promotion of International Trade (аналог ТПП) для розміщення в базі-даних цього комітету.
4.При наявності в пропозиції назв китайських компаній, з якими ініціатор проекту має наміри встановити ділові стосунки для реалізації проекту, інвестиційна пропозиція передається у зазначену китайську компанію або у відповідну структуру Народного Уряду провінції, де розташована штаб-квартира компанії.
5.ДОДАТКОВО (у разі наявної можливості і виходячи із відповідних вимог потенційних інвесторів) інвестиційна пропозиція може бути передана на розгляд:

-         до Євразійського економічного фонду (фонд венчурного капіталу);

-         відповідної промислової асоціації КНР;

-         інших асоціацій КНР, що сприяють співпраці у сфері інвестицій (розміщення інформації, членство та послуги асоціацій регулюються згідно кожною асоціацією окремо). 

Просування інвестиційного проекту
1.При отриманні відповідної реакції від потенційного інвестора після розгляду інвестиційної пропозиції ПУ та/або УД направляють отриману інформацію українському заявнику для подальшого контактування з китайським інвестором. 
2.У разі необхідності отримання додаткових професійних консультацій, супроводження процесу передінвестиційних переговорів, презентації інвестпроекту на інвестиційних ярмарках, конференціях, форумах, заявник може на добровільній основі укласти комерційну угоду з «Українським домом», який має відповідні повноваження та досвід для виконання такої роботи в КНР.

Нові експериментальні зони вільної торгівлі (ЗВТ) в Китаї

     В якості одного із напрямів політики поглиблення економічних реформ керівництвом КНР розглядається підтримка та поширення позитивного досвіду розвитку так званих «зон вільної торгівлі» (ЗВТ).

     У цьому контексті китайський уряд здійснює заходи з поширення досвіду напрацювань експериментальної Шанхайської ЗВТ для прискорення реформ і лібералізації торговельно-економічних відносин, посилення відкритості, оптимізації урядових функцій і зміцнення ринкових інструментів розподілу ресурсів в інтересах формування нових механізмів та моделі розвитку економіки, орієнтованої на зовнішній світ.

     Пілотний проект ЗВТ у Шанхаї стартував у вересні 2013 р., який об'єднує території безмитної зони порту Яншань, безмитної зони міжнародного аеропорту Пудун, логістичного парку Вайгаоцяо і першої в Шанхаї зони вільної торгівлі Вайгаоцяо.

     На кінець березня 2015 року на території експериментальної ЗВТ зареєстровано 2438 нових компаній, а їх загальна кількість досягла 7392.

     Держрадою КНР затверджені Генеральні плани ще трьох нових пілотних зон вільної торгівлі - Гуандун, Тяньцзінь і Фуцзянь, а також програма подальшого поглиблення реформ і підвищення відкритості Шанхайської пілотної ЗВТ.

     За задумом, зазначені пілотні ЗВТ повинні слугувати реалізації стратегії «пояс і шлях» та стати піонерами у проведенні політики поглиблення реформ, відкритості та інноваційного розвитку, а напрацьований досвід «копіювати» і впроваджувати по всій країні.

     Ці зони працюватимуть за моделлю Шанхайської ЗВТ з метою тестування програми ослаблення контролю за валютними операціями і прямими іноземними інвестиціями. В той же час, уряд КНР має намір розширити Шанхайську ЗВТ, включивши до неї нові райони і галузі економіки. У результаті цього територія шанхайської зони збільшиться з 28 кв. км до 120 кв. км.

     У своєму розвитку нові ЗВТ використовуватимуть вигідність свого географічного положення. Приміром, Гуандунська зона реалізовуватиме програму економічної інтеграції з Гонконгом і Макао. Фуцзянь в основу свого розвитку вкладатиме спільний розвиток з Тайванем. Тяньцзінь почне працювати разом з Пекіном і провінцією Хебей.

     ЗВТ Гуандун займатиме загальну площу в 116,2 кв. км з розташуванням у містах Гуанчжоу, Шенчжень і Джухай, а також у їхніх околицях. ЗВТ Тяньцзінь займатиме територію в 119,9 кв. км в районі одного з найбільших китайських мегаполісів - міста Тяньцзінь. ЗВТ Фуцзянь займатиме землі площею в 118,04 кв. км у провінції Фучжоу.

     Експериментальні ЗВТ Китаю не є зонами міжнародної торгівлі і базуються на законах і нормативних актах КНР. Це їхня основна відмінність від традиційних зон вільної торгівлі (FTA - Free Trade Area), які регулюються угодами країн-учасників з наданням взаємних податкових преференцій на рівні країн.

     Для компаній-учасників бізнесу в ЗВТ введений спрощений порядок отримання реєстраційного свідоцтва, знижені вимоги до розміру і строків внесення статутного капіталу. Пакет реєстраційних документів можна подати у режимі «єдине вікно», що означає одноразове надання документів без додаткової паперової тяганини.

    Іноземним інвесторам дозволено відкривати в ЗВТ філії міжнародних банків (цією можливістю вже скористалися Cіtіgroup і DBS), дочірні страхові компанії з надання медичних послуг, інвестиційні компанії, а також деякі фінансові компанії.

    ЗВТ не є офшорною зоною у звичному розумінні. Для компаній-учасників торгівлі залишився традиційний корпоративний податок у розмірі 25%, але можна одержати відтермінування на його сплату. Знижені (але не скасовані повністю) імпортні мита на ввіз устаткування. Знижена (але не скасована повністю ) ставка ПДВ на  лізинг повітряного транспорту.

    Торгівлю в зонах можна здійснювати у особливій китайській валюті - офшорних юанях (CNH), що стає вільно конвертованою валютою в межах ЗВТ, і у такий спосіб компанії переміщують кошти через Free Trade Accounts (мультивалютні рахунки), які захищені від коливань курсу валют, а також заощаджують на конвертації валют. Є доступними позики в юанях для іноземних партнерів.  У ЗВТ Шанхай вже діє «офшорний юань», який емітується Банком Китаю (Гонконг), HSBC (Гонконг) і Standart Chartered Bank (Гонконг, Південний Китай).

   Перевагами ЗВТ для компаній-учасників є скорочення часу проходження митних процедур, спрощення документообігу для митних процедур, автоматизація доставки в межах митної зони і знижені мита.

   У ЗВТ також дозволено користування такими Інтернет-площадками як «Твіттер», «Фейсбук» і «Ютьюб», які закриті на материковому Китаї.

   Єдиним лімітуючим інструментом ЗВТ є Negatіve Lіst для іноземних інвесторів, створений для захисту китайських компаній від конкуренції, тобто в деякі галузі КНР не поспішає допускати іноземців. До іноземних компаній, що спеціалізуються на таких галузях, як сільське господарство, енергетика, тваринництво, будівництво (інші галузі, які підтримує китайський уряд і на які доводиться максимальна кількість державних компаній), можуть бути застосовані обмеження в ЗВТ - їм може бути відмовлено в реєстрації і відповідно в праві ведення господарської діяльності в такій зоні. Перед реєстрацією іноземної компанії в ЗВТ потрібно впевнитися, що сфера діяльності інвестора не включена в Negatіve Lіst.