Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

, Київ 07:50

Договірно-правова база між Україною та Китаєм

     ДПБ двосторонніх відносин нараховує 328 документів. У 2017 р. підписано Протокол Третього засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, План дій Україна - КНР з реалізації ініціативи побудови економічного поясу Великого шовкового шляху та Морського шовкового шляху ХХІ ст., а також три міжурядові угоди (у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності; в галузі освіти; в галузі охорони здоров’я і медичної науки), шість протоколів засідань двосторонніх підкомісій/робочих груп/комісій, а також протоколи щодо дозволів на експорт до Китаю бурякового жому, шроту соняшникового та замороженої яловичини українського походження, програми щодо українсько-китайської співпраці у сферах НТС, культурного співробітництва, інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі та ряд інших двосторонніх документів.

     Головними документами з тих, що регулюють політичні відносини між Україною та КНР, є Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР (04.01.1992 р.), спільні українсько-китайські комюніке (31.10.1992 та 24.06.1995 рр.), Спільна (Київська) Декларація між Україною та КНР (06.09.94 р.), Спільна (Пекінська) Декларація про розвиток і поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною та КНР (04.12.1995 р.), Спільна (Київська) Декларація про зміцнення дружби і всебічного співробітництва в ХХІ столітті (21.07.2001 р.), Спільна (Пекінська) декларація України та КНР (18.11.2002 р.), Спільна заява України та КНР щодо всебічного підвищення українсько-китайських відносин дружби та співробітництва (02.09.2010 р.), Основні напрямки розвитку відносин між Україною та КНР на 2010-2012 рр. (02.09.2010 р.), Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР (20.06.2011 р.), а також Договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР, Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства та Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на 2014-2018 рр. (всі три документи – 05.12.2013 р.).

     Базовими документами економічної сфери є: Угода між Урядом України та Урядом КНР про торговельно-економічне співробітництво (08.08.1992 р.); Угода між Урядом України та Урядом КНР про заохочення i взаємний захист інвестицій (30.05. 1993 р.); Угода між Урядом України та Урядом КНР про науково-технічне співробітництво (27.04.1992 р.).

Перелік чинних двосторонніх договорів

                                                                                        

Дата набрання чинності

Назва документа

04.01.1992 р.

Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР

04.01.1992 р.

Меморандум взаєморозуміння до Комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР

27.04.1992 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про науково-технічне співробітництво

08.08.1992 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про торговельно-економічне співробітництво

12.09.1992 р.

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по геології i використанню надр i Міністерством геології i мінеральних ресурсів КНР

29.09.1992 р.

Угода про наукове співробітництво між НАНУ та АН КНР

31.10.1992 р.

Спільне українсько-китайське комюніке

31.10.1992 р.

Меморандум взаєморозуміння між Урядом України та Урядом КНР з питання про мови міждержавних договорів та угод

31.10.1992 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про державний кредит

31.10.1992 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про культурне співробітництво

31.10.1992 р.

Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ КНР

31.10.1992 р.

Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я і медичної науки між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я КНР

02.03.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про взаємні поїздки громадян

02.03.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про безвізовий режим службових поїздок

30.05.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про заохочення i взаємний захист інвестицій

25.06.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про умови розміщення посольств України в КНР i КНР в Україні

05.06.1993 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про повітряні сполучення

12.10.1993 р.

Угода про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України та Китайським Комітетом сприяння розвитку міжнародної торгівлі

19.01.1994 р.

Договір між Україною та КНР про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

19.01.1994 р.

Консульська конвенція між Україною та КНР

22.04.1994 р.

Протокол про економічне та науково-технічне співробітництво між Міністерством сільського господарства і продовольства України та Міністерством внутрішньої торгівлі КНР

21.05.1994 р.

Угода про співробітництво між Державною телерадіокомпанією України та Пекінським телебаченням КНР

06.09.1994 р.

Спільна декларація між Україною та КНР

06.09.1994 р.

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України i Міністерством громадської безпеки КНР

06.09.1994 р.

Угода між Міністерством зв'язку України та Міністерством зв'язку КНР про співробітництво в галузі поштового та електричного зв'язку

06.09.1994 р.

Протокол про співробітництво в галузі інформації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ КНР

06.04.1995 р.

Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони КНР

06.04.1995 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво у військово-технічній галузі

10.05.1995 р.

Угода між НАНУ та АН КНР про організацію безпосереднього наукового співробітництва

24.06.1995 р.

Угода між Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України i Державним агентством охорони навколишнього середовища КНР про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища (втратила чинність)

25.06.1995 р.

Спільне комюніке за підсумками офіційного візиту в Україну Прем’єра Держради КНР Лі Пена

05.10.1995 р.

Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Верховною народною прокуратурою КНР

04.12.1995 р.

Декларація про розвиток та поглиблення відносин дружби i співробітництва між Україною та КНР

04.12.1995 р.

Угода про співробітництво між Національним банком України та Народним банком Китаю КНР

04.12.1995 р.

Угода між Міністерством статистики України та Державним статистичним управлінням КНР про співробітництво в галузі статистики

15.04.1996 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про морський транспорт

13.05.1996 р.

Угода про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством України у справах молоді і спорту та Державним Комітетом КНР з питань фізичної культури і спорту

20.05.1996 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях

18.10.1996 р.

Угода між Урядом України і Урядом КНР про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

01.04.1997 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво в галузі оцінки відповідності продукції, що експортується та імпортується

05.1997 р.

Протокол про створення Спільної українсько-китайської комісії з науково-технічного співробітництва

05.09.1997 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міністерством праці КНР у співробітництві у сфері праці та соціального забезпечення

16.12.1997 р.

Додаток до Угоди про державний кредит КНР 1992 року

22.12.1997 р.

Декларація про подальше зміцнення торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва

22.12.1997 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом з цінних паперів та фондового ринку України і Державним комітетом з регулювання цінних паперів КНР про співробітництво в галузі регулювання цінних паперів

18.06.1998 р.

Угода про співробітництво в галузі митних питань

10.12.1998 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво в галузі стандартизації, метрології і сертифікації (втратила чинність)

11.12.1998 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені

03.05.1999 р.

Договір про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Китайською академією суспільних наук

25.06.1999 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною авіаційною адміністрацією України та Головним управлінням цивільної авіації КНР

02.03.2000 р.

Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом КНР про взаємне відкриття генеральних консульств

19.04.2000 р.

Угода про співробітництво між Верховним судом України та Верховним народним судом КНР

01.06.2000 р.

Угода між Державним агентством України з авторських і суміжних прав та Китайським агентством з авторських прав про співробітництво в галузі поступки і придбання авторських прав на книжкове видання творів

13.07.2000 р.

Договір між Україною та КНР про екстрадицію

20.11.2000 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про взаємне забезпечення захисту та збереження таємної інформації

12.10.1988 р., 08.2000 р.

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом КНР про карантинну інспекцію та консервацію рослин

07.06.1991 р., 08.2000 р.

Угода між Урядом СРСР та Урядом КНР про карантинну інспекцію тварин та співробітництво в галузі ветеринарної роботи

18.04.2001 р.

Протокол між Урядом України та Урядом КНР про внесення змін та доповнень до «Угоди між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво у військово-технічній галузі»

13.06.2001 р.

Угода про співробітництво між Українським союзом промисловців та підприємців і Китайським Комітетом сприяння міжнародній торгівлі

21.07.2001 р.

Спільна декларація України та КНР про дружбу і всебічне співробітництво в 21-му столітті

21.07.2001 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про співробітництво в галузі туризму

09.10.2001 р.

Протокол про реалізацію безоплатної товарної допомоги Кабінету Міністрів України від Уряду КНР на суму 5 млн. юанів

31.01.2002 р.

Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Спеціального адміністративного району Сянган про транзитне міжнародне повітряне сполучення

01.04.2002 р.

Доповнення до Угоди про безвізовий режим службових поїздок від 1992 року

08.04.2002 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про взаємну охорону секретної інформації

09.05.2002 р.

Угода між Міністерством транспорту України та Морським департаментом Уряду Гонконгу, Спеціального адміністративного району КНР, про визнання дипломів (сертифікатів) моряків відповідно до вимог Правила 1/10 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками 1995 року

18.06.2002 р.

Угода між Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти КНР про співробітництво в галузі освіти і науки

06.2002 р.

Угода про співробітництво між Національною телекомпанією України і Центральним телебаченням КНР

12.10.2002 р.

Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про передачу засуджених для відбування покарання

18.10.2002 р.

Рамкова угода про співробітництво між Ексімбанком України та Ексімбанком КНР

18.11.2002 р.

Спільна декларація між Україною та КНР за підсумками візиту Президента України Л.Кучми до КНР

18.11.2002 р.

Протокол між Міністерством промислової політики України і Комісією з оборонної науки, техніки та оборонної промисловості КНР щодо співробітництва в галузі авіаційної техніки

02.04.2003 р.

Угода про співробітництво між Українським Союзом промисловців і підприємців та Радою з питань розвитку та торгівлі (РПРТ) САР Сянган

06.2003 р.

Доповнення до Угоди про повітряне сполучення від 05.07.1993 р. (обмін нотами)

13.10.2003 р.

Угода про співробітництво між Національним банком України та Народним банком Китаю в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму

14.10.2003 р.

Угода між Урядом України (Кабінетом Міністрів України) та Урядом КНР щодо надання Урядом КНР Уряду України безоплатної допомоги

14.10.2003 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Державною адміністрацією традиційної китайської медицини КНР про співробітництво в галузі народної медицини

14.10.2003 р.

Угода між Державною службою експортного контролю України та Міністерством комерції КНР про застосування імпортних сертифікатів

14.10.2003 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою експортного контролю України і Міністерством комерції КНР щодо налагодження співробітництва в галузі експортного контролю

14.10.2003 р.

Меморандум Восьмого засідання Міжурядової українсько-китайської комісії з питань ТЕС

16.10.2003 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом авіаційного транспорту Міністерства транспорту України та Головним управлінням цивільної авіації КНР

17.11.2003 р.

Угода про співробітництво між СБУ та Міністерством громадської безпеки КНР

14.01.2004 р.

Угода про співробітництво в сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР

22.04.2004 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг КНР про морський транспорт

06.07.2004 р.

Угода про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури, Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства та Міністерством будівництва КНР

17.09.2004 р.

Протокол між Державною митною службою України і Генеральною митною адміністрацією КНР про співробітництво при обміні статистикою зовнішньої торгівлі

25.11.2004 р.

Угода про співробітництво між Рахунковою палатою України та Національним аудиторським офісом КНР

22.07.2005 р.

Меморандум про напрямки активізації співробітництва в галузі авіабудування між Міністерством промислової політики України та Китайською промисловою авіабудівною корпорацією «АВІК 2»

27.09.2005 р.

Угода між Міністерством транспорту та зв’язку України і Міністерством залізниць КНР про співробітництво в галузі залізничного транспорту

16.12.2005 р.

Протокол між Україною та КНР про доступ на ринки товарів та послуг у рамках вступу України до СОТ

27.12.2005 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР (у вигляді обмінних листів) про напрямки використання безоплатної допомоги Урядом КНР Уряду України на суму 2,5 млн. юанів у відповідності до Міжурядової Угоди щодо надання Урядом КНР безоплатної допомоги Кабінету Міністрів України в розмірі 10 млн. юанів від 14.10.2003 року

30.03.2006 р.

Протокол про співробітництво між Державним центром регулювання якості поставок і послуг України та Департаментом закупок обладнання для АЕС Цзяньсунської корпорації ядерної енергетики

25.04.2006 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про надання Урядом КНР безоплатної допомоги в розмірі 10 млн. юанів

15.05.2006 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР щодо оформлення порядку ведення рахунків за Угодами щодо надання безоплатної допомоги

31.05.2006 р.

Додаткова угода №10 до Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони КНР про підготовку військовослужбовців КНР у вищих військових навчальних закладах України

26.06.2006 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

30.10.2006 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про надання Урядом КНР безоплатної допомоги на суму 10 млн. юанів

14.11.2006 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР щодо передачі партії комп’ютерного та офісного обладнання для потреб Міністерства економіки України

23.11.2006 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР щодо реалізації проекту постачання обладнання для вентиляції та кондиціювання повітря в глядачевій залі та сценічній коробці будівлі Національного академічного театру російської драми ім. Л.Українки

30.01.2007 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Національним банком України та Комісією з регулювання банківської діяльності Китаю щодо співробітництва у сфері банківського нагляду

12.04.07 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про надання Уряду України безоплатної допомоги

12.04.07 р.

Угода про співробітництво в галузі сільського господарства між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства КНР

18.07.08 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством торгівлі КНР у сфері використання інструментів торговельного захисту в міжнародній торгівлі

11.09.08 р.

Угода про співробітництво в галузі спорту між Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту та Головним управлінням спорту КНР

21.10.08 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Асоціацією міжнародного співробітництва малих і середніх підприємств КНР

27.05.2009 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР з військово-технічного співробітництва щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці

02.07.2009 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про надання Уряду України безоплатної допомоги

26.10.2009 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про зміцнення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури

26.10.2009 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством комерції КНР у сфері розвитку торговельно-економічного співробітництва

26.10.2009 р.

Меморандум між Урядом України та Урядом КНР про співробітництво щодо літака Л15 та двигунів AI– 222К-25/25Ф

02.09.2010 р.

Спільна заява України та КНР стосовно всебічного підвищення рівня українсько-китайських відносин дружби і співробітництва

02.09.2010 р.

Основні напрямки розвитку відносин між Україною та КНР на 2010-2012 роки

02.09.2010 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про надання Уряду України безоплатної допомоги

02.09.2010 р.

Протокол між Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією митниць КНР щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів

02.09.2010 р.

Програма українсько-китайського співробітництва в галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях на 2011 – 2015 рр.

02.09.2010 р.

Угода про створення спільної Ділової ради між Торгово-промисловою палатою України та Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі

02.09.2010 р.

Рамкова угода з фінансового співробітництва між Міністерством вугільної промисловості України та Державним банком розвитку КНР

03.09.2010 р.

Угода про співробітництво між Державним експортно-імпортним банком України та Державним експортно-імпортним банком КНР

04.09.2010 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про взаємне скасування візових вимог

04.09.2010 р.

Угода між Державною митною службою України та Департаментом митних зборів та акцизів САР Гонконг (КНР) про співробітництво і взаємну адміністративну допомогу в митних справах

20.03.2011 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про співробітництво в галузі захисту та карантину рослин

15.04.2011 р.

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції КНР

18.04.2011 р.

Меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування проектів держав­ного пріоритету між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами та Експортно-імпортним банком Китаю

18.04.2011 р.

Договір про співробітництво між Партією Регіонів та Комуністичною партією Китаю

20.04.2011 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про створення Комісії зі співробітництва

20.04.2011 р.

Протокол між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством комерції КНР про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Міністерством комерції КНР у сфері розвитку торговельно-економічного співробітництва

20.04.2011 р.

Меморандум між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами Україні та Міністерством комерції КНР

20.04.2011 р.

Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості Укра­їни та Науково-технічної державною компанією “Tiandi Science & Technology Co., Ltd” про технічне переоснащення, модернізацію та підготовку гірських робіт на державних вугільних шахтах України

18.06.2011 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки про заснування Генерального консульства України в місті Гуанчжоу (підписана 18.06. в м. Ялта)

20.06.2011 р.

Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою

20.06.2011 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про надання Уряду України безоплатної допомоги

20.06.2011 р.

Протокол між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством комерції КНР щодо періодичного обміну орієнтовним переліком експортно-імпортних товарів двосторонньої торгівлі

20.06.2011 р.

Меморандум про взаєморозуміння в енергетичній сфері між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Державною адміністрацією енергетики КНР

20.06.2011 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством науки і техніки КНР щодо надання підтримки у створенні українсько-китайського Інституту зварювання ім. Є.О. Патона

20.08.2011 р.

Меморандум по взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України та Експортно-імпортним банком Китаю та Китайською національною корпорацією машинної індустрії та генеральних підрядів (СМСЕС) щодо співпраці з питань розвитку сільського господарства в Україні

23.09.2011 р.

Угода між Адміністрацією державної прикордонної служби України та Міністерством громадської безпеки КНР про співробітництво з прикордонних питань

28.10.2011 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР про надання комп’ютерного обладнання для Міністерства закордонних справ України

31.10.2011 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Авіаційною адміністрацією України та Авіаційною адміністрацією КНР

14.11.2011 р.

Угода про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Головним державним управлінням радіомовлення, кінематографії та телебачення КНР у сфері телебачення і радіомовлення

07.12.2011 р.

Протокол переговорів з питань безпеки між Секретарем РНБОУ Р.В.Богатирьовою і членом Держради КНР, Міністром громадської безпеки Мен Цзяньчжу

28.03.2012 р.

Угода між Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України і Міністерством освіти КНР про співробітництво у галузі освіти

17.05.2012 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про взаємне скасування візових вимог для членів екіпажів авіакомпаній

17.05.2012 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та Державною службою з харчових продуктів та лікарських засобів КНР

18.06.2012 р.

Договір між МЗС України та ТОВ Хуавей Техноложіс щодо надання інформаційно-комунікаційних систем та комп’ютерної техніки МЗС України

26.06.2012 р.

Угода між Народним банков Китаю та Національним банком України про обмін національними валютами (своп)

17.07.2012 р.

План консультацій між МЗС України та МЗС КНР на період 2012-2013 рр.

09.08.2012 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР про надання Міністерству інфраструктури України інспекційно-оглядового обладнання

28.08.2012 р.

Протокол про співробітництво між МВС України та МГБ КНР на 2013-2014 рр.

11.09.2012 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством водних ресурсів України та Міністерством водних ресурсів КНР

29.09.2012 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР про надання Міністерству надзвичайних ситуацій України мобільних радіологічних лабораторій, комп’ютерного та медичного обладнання

09.11.2012 р.

Протокол фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи з України до Китайської Народної Республіки між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки.

21.11.2012 р.

Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони довкілля між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони довкілля КНР

23.11.2012 р.

Меморандум про співробітництво в галузі преси та книговидавництва між Держтелерадіо України та Національною адміністрацією преси та публікацій

25.01.2013 р.

Угода між Урядом України та Урядом КНР про техніко-економічне співробітництво

30.08.2013 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Комісією з регулювання цінних паперів КНР

10.09.2013 р.

Угода про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням КНР в архівній сфері

10.09.2013 р.

Програма культурного співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури КНР на 2013-2017 рр.

10.10.2013 р.

Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво

18.10.2013 р.

 

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з питань кіно та Головним управлінням преси, публікацій, радіо, кіно та телебачення КНР у сфері кіно

22.11.2013 р.

Угода між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Китайської Народної Республіки про надання безоплатної гуманітарної допомоги Україні

05.12.2013 р.

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і КНР

05.12.2013 р.

Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства

05.12.2013 р.

Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР на 2014-2018 рр.

05.12.2013 р.

Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про економіко-технічну співпрацю

05.12.2013 р.

Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до КНР між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР

05.12.2013 р.

Протокол фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до КНР між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР

05.12.2013 р.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з туризму та курортів та Національною туристичною адміністрацією Китайської Народної Республіки про сприяння груповим поїздкам китайських туристів до України

05.12.2013 р.

Меморандум про взаєморозуміння між МОЗ України та Державною адміністрацією КНР з традиційної китайської медицини щодо співробітництва у галузі традиційної китайської медицини

05.12.2013 р.

Договір про співробітництво у сферах енергоефективності, енергозбереження та відновлюваних джерел енергії між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження Українита Китайською експортно-кредитною страховою корпорацією (SINOSURE)

04.12.2013 р.

Угода про стратегічну співпрацю між Акціонерним товариством «Мотор Січ», Державним підприємством «Івченко-Прогрес» і китайською авіаційною корпорацією «AVIC International Holding Corporation»

04.12.2013 р.

Угода між Державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” і Китайською промисловою корпорацією “Велика стіна” про співробітництво щодо створення Супутникової системи дистанційного зондування Землі для України

05.12.2013 р.

Угода про співробітництво між Українським союзом промисловців і підприємців та Китайською асоціацією міжнародних підрядників

01.09.2014 р.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом КНР про співробітництво в галузі здоров’я та карантину тварин

05.12.2014 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству освіти і науки України комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів України

05.12.2014 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання комп’ютерного обладнання Секретаріату Кабінету Міністрів України

27.01.2015 р.

Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співпробітництво

30.03.2015 р.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР про надання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України телекомунікаційного обладнання

25.05.2015 р.

Протокол Десятого засідання Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва

16.07.2015 р.

Протокол щодо результатів робочих зустрічей між Командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України, Державним підприємством «Одеський авіаційний завод» Державного концерну «Укроборонпром» та Китайською компанією «Полі Технолоджі»

29.09.2015 р.

Протокол Третього засідання Українсько-китайської Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР

29.09.2015 р.

Протокол про створення робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР

29.09.2015 р.

Протокол засідання робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР

15.10.2015 р.

Протокол Третього засідання Підкомісії зі співробітництва у галузі культури Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР

10.11.2015 р.

Меморандум між Урядом України та Урядом КНР про отримання безоплатної допомоги

21.03.2016 р. Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціального аварійно-рятувального обладнання
07.04.2016 р. Протокол Третього засідання Підкомісії у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
23.06.2016 р. Протокол Другого засідання Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
23.08.2016 р.  Протокол Другого засідання робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
25.08.2016 р. Протокол Четвертого засідання Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
 29.08.2016 р.  Протокол Одинадцятого засідання Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва
09.09.2016 р.

Протокол Третього засідання Підкомісії з питань співпраці у сфері медицини Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР

21.10.2016 р.

 Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом КНР про надання Міністерству охорони здоров’я України обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги

22.05.2017 р.

Протокол інспекційних, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України до Китайської Народної Республіки між Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

23.05.2017 р.

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Генеральною адміністрацією з контролю якості, інспекції та карантину КНР

22.05.2017 р.

Протокол інспекційних, карантинних та ветеринарно-санітарних вимог щодо експорту замороженої яловичини з України до Китайської Народної Республіки між Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

23.05.2017 р. Угода про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Генеральною адміністрацією з контролю якості, інспекції та карантину КНР
23.07.2017 р. Програма науково-технічного співробітництва між Україною та КНР на період 2017-2018 рр.
09.08.2017 р. Протокол Дванадцятого засідання Міжурядової українсько-китайської координаційної комісії з питань військово-технічного співробітництва 
16.08.2017 р. Протокол Шостого засідання Підкомісії з питань співробітництва у сфері сільського господарства Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
15.09.2017 р. Протокол санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту шроту соняшникового з України до КНР
15.09.2017 р. Протокол санітарних та фітосанітарних вимог щодо експорту бурякового жому з України до КНР
03.11.2017 р. Угода про науково-технічне співробітництво між НАН України та Академією наук провінції Шаньдун
09.11.2017 р. Протокол Четвертого засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва в сфері культури Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
15.11.2017 р. Протокол Третього засідання робочої групи з питань інвестиційного співробітництва в рамках Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
17.11.2017 р. Протокол П’ятого засідання Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
21.11.2017 р. Протокол Четвертого засідання Підкомісії з питань співробітництва в галузі космосу Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
05.12.2017 р. Протокол Третього засідання Комісії зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР
05.12.2017 р. Програма українсько-китайського інвестиційного співробітництва в агропромисловому комплексі між Міністерством аграрної політики і продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством сільського господарства КНР і Міністерством комерції КНР
05.12.2017 р. План дій Україна - КНР з реалізації ініціативи побудови економічного поясу Великого шовкового шляху та Морського шовкового шляху ХХІ ст.
05.12.2017 р. Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлювальної енергетики та альтернативних видів палива між Держенергоефективності України та КНР
05.12.2017 р. Програма культурного співробітництва між Міністерством культури України та Міністерством культури КНР на 2018-2022 рр.
05.12.2017 р. Угода між Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти КНР про співробітництво в галузі освіти 
05.12.2017 р. Угода про співробітництво в галузі охорони здоров’я і медичної науки між Міністерством охорони здоров’я України та Національною комісією КНР з охорони здоров’я та планування сім’ї