Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

, Київ 01:37

Науково-технічне співробітництво між Україною та Китаєм

      Співпраця України з КНР у галузі науки і  техніки є одним з пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. Головним механізмом її реалізації є Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, яка створена у 2011 р., а також низка профільних Підкомісій, у тому числі:

1. З питань науково-технічного співробітництва

     Підкомісія створена на заміну Спільної українсько-китайської Комісії з науково-технічного співробітництва, яка існувала з 1997 по 2010 рр. та провела 8 засідань. За час існування попередньої Комісії спектр напрямків співробітництва був розширений, також спільно було профінансовано роботи в 98 науково-технічних проектах у рамках відповідних дворічних програм співробітництва.

    Пріоритетними напрямами співробітництва у галузі НТС визначено: енергоефективність, авіабудування, суднобудування, раціональне природокористу­ван­ня, розвиток аерокосмічних, інформаційних та комунікаційних технологій, а також підготовку і стажування аспірантів та молодих вчених.

    У ході першого засідання Підкомісії, яка відбулася у липні 2012 р. у м. Пекін, було затверджено Програму науково-технічного співробітництва між Україною та КНР на 2013-2014 рр., що передбачає реалізацію низки конкретних проектів між науково-дослідними та освітніми установами обох країн.

      Під час засідання було також відзначено, що здобутками попередньої Програми (на 2011-2012 роки) стали реєстрація 4 патентів, втілення у виробництво 11 наукових винаходів та публікація 17 профільних наукових досліджень.

       23 червня 2016 р. у Києві відбулося друге засідання Підкомісії з питань науково-технічного співробітництва, під час якого обговорено стан та перспективи українсько-китайського науково-технічного співробітництва, а також затверджено перелік спільних проектів для включення до Програми співпраці між Україною та КНР на 2017-2018 рр.

     У жовтні 2015 р. делегація Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України відвідала м. Пекін, де у приміщенні Посольства України в КНР провела міжнародний семінар, присвячений розвитку співробітництва з китайськими партнерами. У рамках семінару була представлена нова стратегія міжнародної співпраці Інституту Патона, а також презентовані нові інноваційні розробки в галузі сучасних електронно-променевих технологій.

     17 червня 2016 р. у м. Харбін в рамках 27-го Харбінського міжнародного торговельно-економічного ярмарку, було проведено сесію: «Українсько-китайське співробітництво у науково-технічній сфері». На конференції із доповідями і презентаціями виступили українські науковці та представники виробничого і наукового секторів провінції Хейлунцзян і м.Харбін.

     У липні 2016 року на базі Харбінського політехнічного університету, за сприяння Посольства, під егідою Міністерства промисловості та інформаційних технологій КНР, Державної адміністрації зі справ іноземних експертів, Національної академії наук (НАНУ) та Технологічної академії України (ТАУ), відбувся 2-й науково-технічний форум вчених України та Китаю, в якому взяли участь 80 українських фахівців з науково-дослідницьких центрів Міністерства освіти та науки, НАНУ та Державного космічного агентства України, які презентували перспективні вітчизняні розробки в сферах матеріалознавства, радіолокації, авіаційних і космічних технологій, медицини тощо.

2. З питань співробітництва в космічній галузі

    Підкомісія створена на заміну Українсько-китайської Підкомісії у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, яка існувала з 1997 по 2010 рр. та провела сім засідань. За цей період було виконано два спільні п’ятирічні плани співробітництва (на  2001-2005 рр. та  2006-2010 рр.), а також прийнято третій План співробітництва в космічній галузі на 2011-2015 роки.

      Перше засідання нової Підкомісії відбулося у квітні 2011 р. у Києві, під час якого розглянуто стан виконання Програми на 2011-2015 рр. Нова редакція Програми була затверджена під час другого засідання Підкомісії, яке відбулося у жовтні 2012 р. у Пекіні.

     Третє засідання Підкомісії проведено 7 квітня 2016 р., під час якого було парафовано четверту Програму співробітництва в космічній галузі на 2016-2020 роки, до якої увійшли понад 70 перспективних напрямків співпраці.

3. З питань співробітництва в галузі медицини

      Перше засідання Підкомісії відбулося 11 травня 2012 р. у м. Київ. Під час засідання розглянуті питання шляхів подальшого розвитку співпраці в галузі охорони здоров’я. Друге засідання Підкомісії, яке відбулося в м. Гуанчжоу 19 листопада 2013 р., головним чином було присвячено співпраці у галузі традиційної китайської медицини.

      Третє засідання Підкомісії відбулось у вересні 2016 р. в Україні. Під час засідання сторонами було узгоджено перспективні напрямки співробітництва, зокрема можливість створення в Україні спільного наукового технопарку медичного профілю.

     З метою налагодження співпраці між Україною та Китаєм у галузі боротьби з фальсифікацією ліків, 17 травня 2012 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та Державною адміністрацією КНР з контролю продуктів харчування та лікарських засобів.

 Наукова співпраця: українсько-китайські технопарки та наукові центри

       Між Україною та Китаєм реалізуються такі перспективні форми науково-технічної співпраці як українсько-китайські центри та технопарки: у м. Цзінань (провінція Шаньдун), у м. Харбін (провінція Хейлунцзян) та у м. Шанхай.

      Перший Українсько-китайський парк високотехнологічного співробітництва було відкрито у м. Цзінань у листопаді 2002 р. Основною метою діяльності цієї структури є формування ефективного механізму для налагодження взаємовигідного трансферу високих технологій, спільної розробки науково-технічних проектів та їх впровадження у виробництво; створення спільних підприємств з реалізації наукоємної і високотехнологічної продукції.

     У січні 2003 р. в м. Харбін (провінція Хейлунцзян) було відкрито українсько-китайський Центр зварювання і споріднених технологій, Угоду про створення якого було підписано між Інститутом електрозварювання ім. Є.Патона НАН України й Харбінським інститутом зварювання.

   У лютому 2011 р. у м. Шанхай відкрито новий Українсько-китайський технопарк, який займається співпрацею у галузі морських наук і технологій, біомедицини, нових матеріалів, аерокосмонавтики, нових джерел енергії та інші.

    У червні 2011 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерством науки і техніки Китайської Народної Республіки щодо надання підтримки у створенні українсько-китайського інституту зварювання ім. Є.О.Патона. Згідно з Меморандумом сторони мають надати підтримку Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Промисловому науково-дослідному Інституту провінції Гуандун КНР у створенні зазначеного Інституту зварювання, одним із напрямів якого є застосування технологій зварювання у медицині.

    У листопаді 2012 р. у м. Чженьцзян (провінція Цзяньсу) відкрито українсько-китайський Центр з трансферу технологій суднобудування та океанічного проектування створеного на базі Університету науки і технологій провініції Цзяньсу спільно з Національним університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова (м. Миколаїв).

   У червні 2016 року в м. Харбін створено «Китайсько-український центр науково-технічного співробітництва», що являє собою платформу для наукового співробітництва за окремими напрямами, зокрема в сфері електрозварювання.