Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом)

11, Київ 11:37

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм

 

Торговельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з якою встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на експортні та імпортні товари двох країн, податків та інших внутрішніх зборів.

Аналіз двостороннього товарообігу у 2015 році свідчить про зменшення обсягів українсько-китайської двосторонньої торгівлі, здебільшого за рахунок зменшення поставок китайських товарів до України. Водночас, спостерігається незначне зростання українського експорту до КНР та майже відсутнє сальдо двосторонньої торгівлі (0,5% від обсягу загального товарообігу).

Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР, у 2015 році товарообіг між Україною та КНР склав 7,074 млрд. дол. США, що менше аналогічного показника 2014 р. на 17,6%. При цьому, китайський експорт товарів в Україну становив 3,517 млрд. дол. США (зменшення на 31,1%), імпорт українських товарів – 3,557 млрд. дол. США (збільшення на 2,1%). Сальдо двосторонньої торгівлі на користь України склало 0,040 млрд. дол. США.

У 2015 році основу китайського експорту в Україну складали:

- механічне обладнання, машини, устаткування та механізми – 30,3% в загальній структурі експорту (1067,3 млн. дол. США);

- текстиль та текстильні вироби – 16,1% (565,9 млн. дол. США);

- недорогоцінні метали та вироби з них – 9,5% (334,01 млн. дол. США);

- полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 8,3% (291,53 млн. дол. США);

продукція хімічної промисловості – 6,9% (243,38 млн. дол. США).

 

У 2015 році основу китайського імпорту із України складали:

мінеральні продукти (в основному руди залізні, шлаки та попіл, енергетичні матеріали та ін.) – 43,1% (1531,0 млн. дол. США);

продукти рослинного походження (переважно зернові) – 30,1% (1070,5 млн. дол. США);

жири і олії тваринного або рослинного походження – 17,9% (638,3 млн. дол. США);

деревина та вироби з неї – 4,0% (141,3 млн. дол. США);

механічне обладнання, машини, устаткування та механізми – 2,1% (74,3 млн. дол. США).

Інші товарні позиції українського експорту до КНР не перевищували 1% у загальній структурі експорту.

 

Аналіз структури двосторонньої торгівлі свідчить про зниження обсягу імпорту в Україну всіх основних груп товарів, що, ймовірно, пов'язано зі суттєвим збільшенням курсу долара США по відношенню до гривні, що створює певні труднощі для середніх і малих імпортерів, зниженням рівня виробництва в Україні та зниженням купівельної  можливості населення.

Збільшення експорту української продукції відбулося завдяки збільшенню  обсягів поставок зернових культур у 3,5 рази, жирів та олій – на 41,6% та  механічного обладнання, машин, устаткування – на 8,4%. При цьому відбулось зменшення поставок мінеральних продуктів – на 33,3%.

Крім того, протягом останнього десятиріччя  Китай налагодив власне виробництво продукції, яка традиційно складала основу українського експорту до країн світу: продукція чорної та хімічної металургії, яка свого часу і забезпечувала позитивне сальдо у торгівлі з КНР.

Cлід зазначити, що за 2015 рік обсяги експорту продукції рослинного походження зросли у 3,5 разів, зокрема за рахунок збільшення обсягів поставок зернових, які у звітному періоді склали понад 1 млрд. дол. США.

 

Двостороннє інвестиційне співробітництво

Двостороннє інвестиційне співробітництво поки що не відповідає можливостям Китаю і потребам України. Нарощування обсягів імпорту з КНР не супроводжується активізацією інвестиційного співробітництва (0,48 % у загальному обсязі залучених прямих іноземних інвестицій), українські інвестиції в КНР також практично відсутні.

Станом на 01.01.2015 р. кумулятивний обсяг інвестицій з КНР в економіці України склав 22,6 млн.дол.США. З початку 2015 року за 9 місяців цей показник скоротився на 1,6 млн.дол., і на 01.10.2015 р. склав 21,0 млн. дол.. США.. Найбільший обсяг китайських інвестицій спрямовано до підприємств у сфері промисловості – 31 %, у т. ч. деревообробної промисловості – 21 %; сільського господарства – 23 %; транспорту – 15 %; оптової та роздрібної торгівлі – 14 %.

Станом на 01.01.2015 р., загальний обсяг інвестицій з України до Китаю склав 1,4 млн. дол. США. Основний обсяг цих інвестицій спрямовано до підприємств переробної промисловості – 40 % від загального обсягу.

За даними Міністерства комерції КНР кумулятивний обсяг залучених інвестицій у 2005-2014 роках в економіку України був наступним:

 

Динаміка надходжень прямих інвестицій КНР в економіку України

за даними Держкомстату України

млн. дол. США

Станом на 1 січня відповідного року

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 р.

2015 р.

 

Сума інвестицій

10

13,4

11,59

11,4

14,99

15,02

18,4

20,98

22,6

Приріст за рік

0,03

0,98

2,48

0,71

0,84

1,88

3,38

1,6

-1,6